Rizikové kácení stromů lezeckou metodou

Za rizikové kácení se považuje kácení všude tam, kde není strom díky jeho rizikovým parametrům možno pokácet od pařezu.

Většinou se jedná o strom, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází elektrické vedení, pozemní komunikace, zástavba, plot, sousední pozemek nebo jiné faktory, které by mohli být při neprofesionálním nebo přímém pokácení ohroženy. Při vyhodnocení situace jako rizikové, volíme postupné odkácení stromu od koruny, kdy nejprve strom odvětvíme a posléze po cca metrových kusech zbylé torzo spouštíme pomocí lanové techniky na zem.

Práce provádíme pomocí horolezecké a stromolezecké techniky nebo plošiny s maximálním ohledem na bezpečnost naší i vašeho majetku. Samozřejmostí je i rozřezání stromu na manipulovatelné kusy, nebo můžeme po upravení ceny zajistit likvidaci, úklid a odvoz odpadu.

Další služby:

  • Kácení stromů od pařezu
  • Havarijní služby - Nalomený nebo nakloněný strom, např. po silné vichřici, odstraníme do 24 hod.
  • Likvidace odpadu

V případě Vašeho zájmu o rizikové kácení nebo jiné služby mě kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Uvítám zaslanou fotografii nejlépe celého stromu a okolí, na jejímž základě určím přibližnou cenu. Pokud fotografii nemůžete zaslat, rád se přijedu na místo osobně podívat a zdarma vypracuji cenovou nabídku.