Reference

 • OÚ Žihle, Žihle-Poustky, Žihle-Hluboká: rizikové kácení v elektrickém vedení, zdravotní řez, udržovací řez, symetrizaci a odlehčení koruny javorovo-jasanové aleje, prořezání lípy srdčité na školním hřišti.
 • OÚ Pastuchovice: prořezání a snížení koruny jírovce maďalu na návsi.
 • OÚ Panoší Újezd: zdravotní řez ve stromové aleji jírovce maďalu a v parku lípy srdčité.
 • OÚ Šípy: rizikové kácení borovice lesní v chatové oblasti.
 • OÚ Čistá u Rakovníka: rizikové kácení lip srdčitých na hřbitově.
 • Městys Slabce: rizikové kácení lip na návsi ve Svinařově, redukční a zdravotní řez  lip na návsi v Modřejovicích, kácení smrků na hřbitově v Rousínově, kácení Jilmu v těsné blízkosti budov ve Slabcích.
 • Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici: zdravotní a udržovací řez lipové aleje, rizikové kácení vyschlé lípy srdčité blízko pozemní komunikace.
 • NPÚ klášter Plasy: rizikové kácení 2x javor mléč, 1x topol černý,1x lípa srdčitá v blízkosti komunikace, 1x smrk ztepilý 1x bříza bělokorá v bezprostřední blízkosti Kláštera.
 • Národní technické muzeum Praha: bezpečnostní a zdravotní řez 5ks jírovců a 1ks vysokokmen jabloň.
 • NPÚ hrad Krakovec, symetrizace a redukční řez lip v blízkosti hradu. Kompletní rekonstrukce strání v podhradí, výřez plevelných dřevin.
 • Diagnostický ústav Dobřichovice, kácení borovic a douglasky v těsné blízkosti budov dětského domova.
 • OÚ Odlezly – Redukční řez na vzrostlém jilmu vazu.
 • Město Rakovník, rizikové kácení modřínu opadavého v blízkosti elektrického vedení a rodinného domu. Zdravotní řez, symetrizaci a odlehčení koruny lípy srdčité v blízkosti náměstí.
 • Město Hostivice, redukční řez vrby bílé v zástavbě, rizikové kácení 12 smrků v blízkosti budov.
 • Město Kožlany, rizikové kácení 2x smrk ztepilý, 1x lípa srdčitá v chatové oblasti Vožehák. Redukční řez ořešáku královského vedle muzea, rizikové kácení jasanu ztepilého, rizikové kácení smrku stříbrného, rizikové kácení trnovník akát nad včelínem a v jeho těsné blízkosti.
 • Město Kralovice, rizikové kácení smrku ztepilého v elektrickém vedení, ořešák královský a douglasku tisolistou v chatové oblasti za nemocnicí.
 • Nečtiny, odstranění suché větve nad domem dub zimní.
 • Kytín, rizikové kácení borovic v chatové oblasti.
 • Dobřichovice, redukční řez a symetrizace koruny olší lepkavých.
 • Hřebečníky, rizikové kácení ořešáku královského v elektrickém vedení.
 • Rybnice, rizikové kácení vrby v elektrickém vedení.
 • Žihle, rizikové kácení 6 smrků ztepilých v bezprostřední blízkosti rodinných domů.
 • Skryje, rizikové kácení ořešáku královského u rodinného domu.
 • Zvíkovec, rizikové kácení akátů a bříz v těsné blízkosti chat.
 • Svinařov, rekonstrukce ovocného sadu.
 • Šlovice, rizikové kácení 5 habrů nad chatou.
 • Nové Dvory u Žihle, bezpečnostní a zdravotní řez stromů v parku.
 • Zbečno, rizikové kácení borovic a douglasek v chatové oblasti.
 • Skašov, kácení bříz v těsné blízkosti budov.
 • Hřebečníky, rekonstrukce jabloňového sadu.
 • Mladotice, snižování borovic, jedlí a smrků v chatové oblasti.
 • Hracholusky, kácení suchých borovic v blízkosti chat.