Arboristika a kompletní péče o stromy

Arboristika (zjednodušeně péče o dřeviny mimo les) je v ČR stále pojem často neznámý. Ale jeho význam pro soužití lidí a stromů nabývá stále většího významu. Stromy jako takové plní z pohledu člověka několik významných funkcí, např. hygienickou (snižování prašnosti, zlepšení mikroklimatu), estetickou či ekologickou (poskytnutí životního prostředí pro další organizmy). Nejdůležitější je však jeho provozní bezpečnost a proto je ošetřování stromů nezbytnou součástí péče o zeleň.

Provádíme tyto řezy:

  • Bezpečnostní řez: Po jeho provedení nebude strom svoje okolí ohrožovat pádem suché nebo zlomené větve
  • Redukční rez: Tímto typem řezu zvýšíme bezpečnost stromu proti zlomení nebo vývratu
  • Bezpečnostní vazby stromů: Ochrana před rozlomením koruny stromu
  • Zdravotní řezy: Kromě bezpečnosti tímto řezem ještě podpoříme vitalitu stromu
  • Výchovný řez: Výchovným řezem mladých stromů po výsadbě ovlivníme architekturu koruny a bezpečnost stromu v dospělosti
  • Sesazovací řez: Tímto řezem odstraníme podstatnou část nebo celou korunu stromu z důvodu bezpečnosti
  • Prořezání ovocných stromů
  • Likvidace odpadu